Orzeł Biały - Godło Polski BIP

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest miasto i Gmina Buk, określa się następujące terminy dokonywania czynności:

 

 

 

DATA

 

 

 

CZYNNOŚĆ

01-07.02.2018

Składanie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego

14-23.02.2018

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

28.02.18 – 02.03.18

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art.150 ustawy

05.03.2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych

06 – 13.03.2018

Uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych

16.03.2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych