Orzeł Biały - Godło Polski BIP

O przedszkolu

Przedszkole im. Krasnala Hałabały znajduje się w Buku przy ulicy kpt. W. Wegnera 10. Zajmuje wolnostojący parterowy budynek. Otoczone jest ogrodem wyposażonym w zjeżdżalnie, huśtawki i piaskownice.W budynku przedszkola znajduje się 6 kolorowych sal, w których dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności poprzez różnego rodzaju zajęcia, zabawy oraz aktywność własną w kącikach zainteresowań.

Optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze swoimi dziećmi a nawet dłużej żyją. Alan Loy McGinni

Od września 2009 roku nasze przedszkole realizuje ogólnopolski program Optymistyczne Przedszkole autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot. Obecnie w Polsce program ten realizuje ponad sto przedszkoli. Celem tego programu jest wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości, rozwijanie optymizmu, radzenia sobie w różnych sytuacjach. Ważne jest, aby dzieci były tolerancyjne, wrażliwe, zaangażowane, aby rozwijały swoje talenty i zainteresowania. Program ten skierowany jest nie tylko do dzieci, ale także obejmuje nauczycieli, personel i rodziców.

Cechy optymistycznego przedszkolaka:

 

Organizacja oddziałów Przedszkola  przy Szkole Podstawowej w Buku

Organizacja przedszkola: