Orzeł Biały - Godło Polski BIP

Rada rodziców

Rada Rodziców rok szkolny 2017/2018:

Przewodnicząca - E. Szurkowska
Za-ca - B. Budych
Skarbnik - K. Kortus
Sekretarz - E. Szaj

Komisja Rewizyjna

Członkowie:

K.Kaczmarek

A.Ludwiczak

D. Przewoźny

N. Adamczewska

A. Markiewicz

R. Rzanny

K. Halasz-Brzezinska

K .Płochocka

K . Tylkowska

A. Marcinkowska

 


 

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy w Mosinie 85 9048 0007 2002 0008 6828 0001