zwiększ czcionkę zmień kontrast

Orzeł Biały - Godło Polski logotyp BIP

Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej-kontynuacja zajęć w roku 2020/2021

Szanowni Rodzice!

Związek Międzygminny „Gospodarki Opadami Aglomeracji Poznańskiej” w ramach zadania statutowego z zakresu edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2019/2020 prowadził zajęcia pn. Ekoloekcje, których celem było budowanie i utrwalenie świadomych postaw ekologicznych wśród uczniów poprzez przybliżenie zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Zajęcia realizowane były na terenie miasta Poznania (we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej) oraz gminach członkowskich ZM GOAP. Dzięki podjętym przez związek działaniom dzieci miały okazję zdobyć nie tylko wiedzę na temat selektywnej zbiórki, ale także nabyć praktyczne umiejętności podczas zabawy ze zgniatarką do butelek PET czy segregując odpady na czas. Ponadto kaskadowa formuła zajęć sprawiła, że dzieci zdobytą wiedzę przekazywały swoim rodzicom czy rodzeństwu.

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia przeprowadzono w 49 placówkach oświatowych. W Ekolekcjach uczestniczyło ok 3324 uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich.

W roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Buku związek zamierza kontynuować zajęcia zarówno w formie tradycyjnej jak i wirtualnych spotkań z uczniami.