zwiększ czcionkę zmień kontrast

Orzeł Biały - Godło Polski logotyp BIP

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK

Drodzy Mieszkańcy,
rząd bez konsultacji z samorządami podjął decyzję, że od 6 maja chce otworzyć żłobki i przedszkola. Pozostawił jednak ostateczną decyzję w tej prawie władzom samorządowym, tym samym cedując na nich całkowicie odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci, rodziców i pracowników! Wydane do tej pory zalecenia dotyczące funkcjonowania żłobków i przedszkoli są dalece nieprecyzyjne i ogólne. Czas jaki nam dano na otwarcie placówek jest zbyt krótki. Dlatego też podjąłem dziś decyzję, że pozostające w gestii gminy przedszkola pozostaną zamknięte do odwołania.
Musimy działać odpowiedzialnie w trosce o naszych najmłodszych mieszkańców i pracowników naszych placówek, ale również ich rodziny i bliskich. Decyzję o uruchomieniu opieki przedszkolnej podejmę w oparciu o zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, uszczegółowione zalecenia ministerialne, realną potrzebę rodziców do zapewnienia ich pociechom opieki oraz przygotowanie naszych placówek do świadczenia usług opiekuńczych w nowym reżimie sanitarnym.
W przypadku prywatnych żłobków i przedszkoli decyzja o ich ewentualnym uruchomieniu pozostaje w gestii osób nimi kierujących. Jesteśmy w stałym kontakcie w tej sprawie i intensywnie współpracujemy w tym obszarze.
Pragnę również dodać, że rząd zapowiedział dalszą pomoc w postaci świadczenia opiekuńczego dla rodziców, których dzieci nie mogą być posłane do przedszkola lub żłobka z powodu zamknięcia placówki. Będę Państwa na bieżąco informował o dalszych etapach naszego postępowania, które podyktowane jest tylko i wyłącznie dobrem naszych mieszkańców.
Wszyscy musimy działać odpowiedzialnie w trosce o nasze zdrowie i życie.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
Paweł Adam