zwiększ czcionkę zmień kontrast

Orzeł Biały - Godło Polski logotyp BIP

KOMUNIKAT DYREKTORA NR 7

Drodzy  Rodzice!

W związku z informacją Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą możliwości otwarcia przedszkoli informuję, że Przedszkole im.Krasnala Hałabały w Buku, prawdopodobnie zostanie otwarte od 25 maja 2020. Koniecznym warunkiem jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Poznaniu.

Bardzo tęsknimy za naszymi dziećmi , jednak w tej decyzji będziemy kierowali się przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz personelu. Obecne przepisy nakładają na placówkę obowiązki bardzo trudne do spełnienia.

Po otwarciu przedszkola będzie ono działało w SZCZEGÓLNYM REŻIMIE SANITARNYM  https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli

W związku z wytycznymi GIS liczba miejsc dla dzieci będzie bardzo ograniczona, w sali przedszkolnej może być 1 dziecko na 4m2, licząc również personel. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola będą miały dzieci obojga pracujących rodziców (czyli rodziców, którzy obecnie nie są na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich wychowawczych itp. i nie wykonują pracy zdalnej w domu), w tym przynajmniej jeden z rodziców jest pracownikiem: systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z panującą pandemią i wzrostem zachorowań placówka w szczególnym reżimie sanitarnym będzie przyjmowała dzieci tylko tych rodziców, którzy nie mogą im zapewnić opieki w domu.

Do przedszkola nie będzie przyjęte dziecko, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe (np. katar, kaszel, stan podgorączkowy .)

Dla dzieci, które nie będą uczęszczały do przedszkola , propozycje zajęć będą przesyłane rodzicom tak jak obecnie jednak w nieco zmienionej formie

Rodzice będą mieli obowiązek podpisania oświadczeń o świadomości zagrożenia związanego z przyprowadzaniem dziecka do przedszkola w obecnym czasie. Szczegółowe procedury i regulamin pracy przedszkola w szczególnym reżimie sanitarnym będą udostępnione rodzicom niezwłocznie po ich zatwierdzeniu.

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się pytania związane z otwarciem przedszkoli  https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi

 

Z poważaniem

Sławomira Polcyn