zwiększ czcionkę zmień kontrast

Orzeł Biały - Godło Polski logotyp BIP

KOMUNIKAT DYREKTORA ws. zawieszenia zajęć 

Komunikat w sprawie  zawieszenia zajęć
   Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody w przedmiocie zawieszenia zajęć w Przedszkolu im.Krasnala Hałabały w Buku
1. w części obejmującej:  
           grupa 5-latków ,,Pszczółki’’ w budynku przedszkola
w okresie od 19.03.2021 do 25.03.2021
Przyczyną jest zagrożenie na zdrowia dzieci na terenie, na którym zlokalizowane są  grupy, wynikające z aktualnej sytuacji epidemicznej, a przejawiające się w:
Zachorowanie na COVID- 19 nauczycielki , która mogła mieć kontakt z w/w grupą
      2.w części obejmującej  grupę dzieci 6-letnich ,,Jeżyki’’ w budynku szkoły
               W okresie od 22.03.221 do 26.03.2021
     Przyczyną zagrożenia jest zachorowanie dziecka z w/w grupy.
W w/w grupach zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej.
                                                                                       Sławomira Polcyn
Komunikat w sprawie  zawieszenia zajęć


   Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody w przedmiocie zawieszenia zajęć w Przedszkolu im.Krasnala Hałabały w Buku

1. w części obejmującej:  
           grupa 5-latków ,,Pszczółki’’ w budynku przedszkola
w okresie od 19.03.2021 do 25.03.2021
Przyczyną jest zagrożenie na zdrowia dzieci na terenie, na którym zlokalizowane są  grupy, wynikające z aktualnej sytuacji epidemicznej, a przejawiające się w:
Zachorowanie na COVID- 19 nauczycielki , która mogła mieć kontakt z w/w grupą
 2.w części obejmującej  grupę dzieci 6-letnich ,,Jeżyki’’ w budynku szkoły
               W okresie od 22.03.221 do 26.03.2021
     Przyczyną zagrożenia jest zachorowanie dziecka z w/w grupy.

W w/w grupach zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej.


                                                                                       Sławomira Polcyn