zwiększ czcionkę zmień kontrast

Orzeł Biały - Godło Polski logotyp BIP

NOWY KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I BMINY BUK!

Drodzy Mieszkańcy,
w dniu dzisiejszym odbyłem wideokonferencję ze wszystkimi dyrektorami przedszkoli, żłobka oraz klubu malucha z terenu Miasta i Gminy Buk. Podczas rozmowy konsultowałem się z dyrektorami w sprawie ewentualnego ponownego otwarcia placówek oraz zapotrzebowania ze strony rodziców dzieci.
Równolegle wysłałem również pismo do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z wnioskiem o wydawanie opinii sanitarnych dotyczących spełnienia wymogów pod względem sanitarno-higienicznym dla pomieszczeń podmiotów wykonujących działalność opiekuńczo-edukacyjną placówek z terenu Miasta i Gminy Buk zgodnych z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci w placówce związanych COVID-19. Niestety do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy odpowiedzi.
W związku z powyższym podjąłem decyzję o nieuruchamianiu przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Buk do dnia 24 maja 2020 r. Kierowałem się przede wszystkim wolą rodziców, którzy w znikomej liczbie zadeklarowali chęć posyłania swoich dzieci do przedszkoli. Rozumiem ich troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, tym bardziej, że z oficjalnych komunikatów Ministerstwa Zdrowia nie wynika, aby liczba zachorowań na COVID-19 ulegała zmniejszeniu.
Jednocześnie informuję, że kontynuujemy przygotowania organizacyjne i sanitarne, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Przygotowujemy czytelne procedury sanitarno-higieniczne oraz organizacyjne, które mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa Państwa dzieciom oraz pracownikom placówek.
Warto pamiętać, że do 24 maja 2020 roku rodzicom pozostających w domach i opiekujących się dziećmi do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
W przypadku jakichkolwiek zmian podyktowanych sytuacją w kraju, będę Państwa na bieżąco
informował.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
Paweł Adam