zwiększ czcionkę zmień kontrast

Orzeł Biały - Godło Polski logotyp BIP

Oferta pracy w Miejskim Żłobku "Bukowianka"

Dyrektor Miejskiego Żłobka ,,Bukowianka” w Buku

zatrudni osoby na stanowiska: 1. OPIEKUNKA DZIECIĘCA W ŻŁOBKU.

Warunki zatrudnienia:

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Zakres podstawowych czynności:

1) opieka nad dziećmi w żłobku;

2) realizacja programu edukacyjnego oraz uczestnictwo w jego modyfikacjach, opracowywanie miesięcznych i tygodniowych planów pracy;

3) przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i stymulujących rozwój dzieci;

4) zachęcanie dzieci do aktywności;

5) wdrażanie dzieci do samodzielności zgodnie z etapem rozwoju;

6) wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania, itp.;

7) współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka;

8) prowadzenie procesu adaptacji dzieci nowo przyjmowanych do żłobka;

9) przygotowywanie dzieci do przejścia w tryb edukacji przedszkolnej;

10) prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Wymagane kwalifikacje:

Zgodnie z art. 16, 18 i 18 a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r., poz. 326).

Wymagana wiedza i umiejętności:

1) łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi;

2) umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci i doboru metod ich zaspokajania;

3) umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;

4) umiejętność prowadzenia zajęć z dziećmi do 3 roku życia, znajomość zabaw oraz ich zastosowania we wspieraniu rozwoju dziecka;

5) kreatywność w działaniu;

6) umiejętność wykonywania czynności pielęgnacyjnych oraz wiedza w zakresie pielęgnacji niemowląt i dzieci do 3 roku życia;

7) wiedza w obszarze rozwoju małego dziecka.

Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy z dziećmi do 3 roku życia;

2) zdolności artystyczne, np. plastyczne, muzyczne, inne.

Wymagane dokumenty:

Prosimy w przesyłanym CV zawrzeć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:Dz. U. 2016 r. poz. 922).2. OSOBA SPRZĄTAJĄCA/WOŹNA ODDZIAŁOWA

Warunki zatrudnienia:

Wymagania związane ze stanowiskiem:

dodatkowe:

Wymagane dokumenty:3. PRACOWNIK GOSPODARCZY/WOŹNY

Warunki zatrudnienia:

Wymagania związane ze stanowiskiem:

dodatkowe:

Zakres zadań:

 1. odpowiadanie za czystość ogrodu a także chodników przy żłobku,

 2. odśnieżanie terenu wokół żłobka oraz chodników wokół ogrodzenia zimą,

 3. koszenie traw (w zależności od potrzeb), utrzymywanie czystości w ogrodzie, zamiatanie liści w ogrodzie i na chodniku, podlewanie i pielęgnowanie trawy i innych roślin,

 4. dbanie o systematyczny wywóz nieczystości stałych,

 5. wykonywanie prac awaryjnych na terenie żłobka powstałych z różnych przyczyn w zakresie: napraw elektrycznych, napraw urządzeń sanitarnych, napraw hydraulicznych, zapchanych zlewów, umywalek, toalet itp.,

 6. naprawianie i pomaganie przy zakładaniu elementów dekoracyjnych na budynku w związku z uroczystościami państwowymi i innymi

 7. dbanie o czystość w kotłowni,

 8. naprawianie i konserwowanie drzwi i innych urządzeń drewnianych, naprawa stolików i krzeseł oraz uszkodzeń w salach ,

 9. wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb (np. drobne naprawy tynków, malowanie pomieszczeń itp.),

 10. udział w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe,

 11. przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,

 12. przestrzeganie Regulaminu Pracy,

 13. wykonywanie poleceń Dyrektora żłobka oraz bezpośredniego przełożonego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:4. KUCHARZ / KUCHARKA

Warunki zatrudnienia:

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Dodatkowe:

Zakres zadań: 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Żłobek „Bukowianka” w Buku, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 Podpis kandydata do pracy

_______________________________

 

[data oraz czytelny podpis kandydata do pracy]

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane

do dnia 13 maja 2022 r. do godz.13:00.Oferty należy składać:

w biurze Przedszkola im.Krasnala Hałabały w Buku

lub na adres e-mail : dyrektor@przedszkole-halabala.plPostępowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.