zwiększ czcionkę zmień kontrast

Orzeł Biały - Godło Polski logotyp BIP

REKRUTACJA 2024/2025

 

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI  2024/2025

 

W dniach 19 – 23.02.2024 r.

Podstawą przyjęcia dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce  w roku szkolnym 2024/2025 jest złożenie  wypełnionej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

 

Druk deklaracji  dostępny od 19 lutego   http://nabor.pcss.pl/  należy się zalogować  wypełnić i podpisany wydruk złożyć w biurze przedszkola.

 

W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola w terminie od 19.02.2024 r. godz. 8:00 do dnia 23.02.2024 godz. 15.00.

W przypadku braku kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dziecko w danej placówce, rodzice (opiekunowie prawni) w tym samym terminie składają pisemną rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego   w roku szkolnym 2024/2025.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę   w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie 04.03-15.03.2024.

 

Druk wniosku dostępny od 04.03.2024 po linkiem http://nabor.pcss.pl/  po zalogowaniu wniosek wypełnić , wydrukować i wraz z załącznikami dostarczyć do biura przedszkola do 15.03.2024 do godz.15.00.

 

Informacje o zakwalifikowaniu i niezakwalifikowaniu do dalszej rekrutacji będą dostępne  na stronie http://nabor.pcss.pl/  i w przedszkolu w dniu 25 marca 2024

 

Uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci niezakwalifikowanych termin 26.03.2024 do 29.03.2024.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych termin 8.04.2024