zwiększ czcionkę zmień kontrast

Orzeł Biały - Godło Polski logotyp BIP

Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Buk

 

 

Dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) „Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Buk” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Całkowita wartość projektu to 1 033 399,04 zł i obejmuje:

1) Dofinansowanie w kwocie 826 719,23 zł  z następujących źródeł:

a) ze środków europejskich w kwocie 723 379,32 zł co stanowi 70% wydatków kwalifikowalnych Projektu;
b) ze środków dotacji celowej w kwocie 103 339,91 zł, co stanowi nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

2) Wkład własny w kwocie 206 679,81 zł co stanowi nie mniej niż 20% wydatków kwalifikowalnych Projektu, z czego 28 929,81 zł wkład finansowy, a 177 750,00 zł wkład rzeczowy (udostepnienie sal).

Celem projektu jest poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Buk, w terminie 01.08.2024 r. – 30.06.2027 r., poprzez rozwinięcie Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku jako miejsca holistycznego rozwoju dzieci, zgodnego z ich indywidualnymi potrzebami, poprzez oferowanie zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse dla 190 dzieci (90 dziewcząt, 100 chłopców) uczęszczających do ww. przedszkola oraz rozwijanie kompetencji kadr dla 7 nauczycieli.

Projekt jest kierowany do osób pochodzących z terenu woj. wielkopolskiego w rozumieniu KC.

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

Wsparcie będzie realizowane poprzez:

Głównymi efektami projektu będą:

Zakładane zajęcia w projekcie:

Przewidywane są wyjazdy dla dzieci:

Studia podyplomowe i kurs dla nauczycieli:

Planuje się zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć: