Orzeł Biały - Godło Polski BIP

Rekrutacja do klasy 1 Szkoły podstawowej w Buku na rok szkolny 2018/19

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku informuje,
że w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 1 obowiązują następujące terminy:

1)    składanie zgłoszeń do klasy pierwszej szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły) – termin:
od dnia 5 do 9 lutego 2018r.

2)    składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami  (dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od dnia 12 do 16 lutego 2018r.

3)    podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: w dniu 26 lutego 2018r.

4)    uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci niezakwalifikowanych – termin: od dnia 27 lutego do 2 marca 2018r.

5)    podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 5 marca 2018r.

 

Formularz zgłoszenia i formularz wniosku z załącznikami dostępne są w sekretariacie szkoły, w przedszkolu oraz na stronie internetowej szkoły.