zwiększ czcionkę zmień kontrast

Orzeł Biały - Godło Polski logotyp BIP

Nowe tablice interaktywne w przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Buku

Do Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku trafiły dwie nowe tablice interaktywne. Dzięki nim dzieci będą mogły uczyć się języków z wykorzystaniem nowoczesnej platformy e-Twinning. Tablice kupiono w ramach konkursu dobrosąsiedzkiego Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Interaktywne tablice są narzędziem niezbędnym do realizacji projektu „Hałabała Zuch i Chwat zwiedza Polskę oraz Świat z wykorzystaniem platformy e-Twinning”. Dzięki niemu przedszkola z Polski i innych europejskich państw mogą współpracować i dzielić się pomysłami na zajęcia edukacyjne.

Platforma wykorzystująca tablice zakupione w ramach konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” pozwoli na wprowadzenie nowych, atrakcyjnych metod kształcenia. Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku będzie mogło rozwijać kompetencje lingwistyczne, techniczne i  interkulturowe dzieci. Zyskają też nauczyciele, którzy będą mogli brać udział w cyklicznych warsztatach zawodowych, konferencjach i kursach e-learningowych.

Partnerami projektu są Kino Wielkopolanin, Izba Muzealna Ziemi Bukowskiej, PTTK (oddział
w Buku), Świetlica Socjoterapeutyczna w Buku oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora „Pogodna Jesień”.

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i  kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Buk PSE realizują projekt budowy linii 400 kV relacji Baczyna-Plewiska. Dzięki tej inwestycji zwiększy się niezawodność dostaw energii w  północnej-zachodniej Polsce oraz możliwe będzie bezpieczne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Dolna Odra.

Więcej informacji o działalności organizatora konkursu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl.