zwiększ czcionkę zmień kontrast

Orzeł Biały - Godło Polski logotyp BIP


Ramowy rozkład dnia- grupy starsze

Ramowy rozkład dnia- grupy młodsze

 • 06:30-08:00 Schodzenie się dzieci, zabawy integracyjne w kole, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań.
 • 08:00-08:15 Krąg zmysłów, ćwiczenia rozwijające myslenie, postrzeganie wzrokowe, słuchowe i językowe.
 • 08:15-08:20 Poranna gimnastyka
 • 08:20-08:30 Wyrabianie nawyków higienicznych i kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do śniadania.
 • 08:30-09:00 I śniadanie. 
 • 09:00-09:20 Zajęcia wychowawczo-edukacyjne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu przygotowanych przez nauczyciela materiałów i środków dydaktycznych.
 • 09:20-10:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna.
 • 10:00-10:15 Herbatka, owoce
 • 10:15-10:50 Spacer, obserwacje przyrodnicze i inne zajęcia wybrane przez nauczyciela 
 • 10:50-11:00 Czynności higieniczno-porządkowe.
 • 11:00-11:30 II śniadanie (zupa).
 • 11:30-12:45 Odpoczynek, relaksacja, leżakowanie.
 • 12:45-13:00 Czynności higieniczno-porządkowe.
 • 13:00-13:30 Obiad.
 • 13:30-14:00 Poobiednia relaksacja, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej.
 • 14:00-15:45  Zabawa dowolna wg zainteresowań dzieci, pobyt w ogrodzie, praca indywidualna.
 • 15:45-16:00 Czynności higieniczno-porządkowe.
 • 16:00-16:15 Podwieczorek.
 • 16:15-17:00 Zabawy swobodne, ze śpiewem, pożeganie z przedszkolem.