zwiększ czcionkę zmień kontrast

Orzeł Biały - Godło Polski logotyp BIP

O przedszkolu

 

Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku mieści się na ul. Kpt. Wegnera 10.

Do przedszkola uczęszcza 250 dzieci, podzielonych na 10 grup wiekowych. Każda grupa posiada nazwę związaną z Krasnalem Hałabałą, bohaterem opowiadań Lucyny Krzemienieckiej.

Przedszkole działa w nowoczesnym budynku , posiada 10 sal zajęć, z czego 6 sal znajduje się w przedszkolu, a kolejne 4 - w budynku szkoły podstawowej. Wszystkie sale są bogato wyposażone w odpowiednie meble, pomoce dydaktyczne i zabawki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka i realizacji przedszkolnego programu wychowania. Do dyspozycji nauczycieli są nowoczesne urządzenia audiowizualne m. in. tablice interaktywne.

Przy przedszkolu znajduje się obszerny ogród wyposażony w funkcjonalne, estetyczne, a przede wszystkim, bezpieczne urządzenia do zabaw i odpoczynku.

W budynku przedszkolnym znajduje się zaplecze kuchenne ,które jest systematycznie doposażane w odpowiedni sprzęt.

Przedszkole realizuje program Szkoły Promującej Zdrowie, w ramach którego dba o zdrowe żywienie.

Przedszkole zapewnia dzieciom realizację podstawy programowej w czasie ich całego pobytu w przedszkolu.

W 2009 roku placówka przystąpiła do ogólnopolskiego programu autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot „Optymistyczne Przedszkole”, którego jestem koordynatorem. Jego głównym założeniem jest nauczenie dziecka zaradności życiowej, optymizmu i samodzielności, dzięki czemu będzie ono odporne na zjawisko wyuczonej bezradności i znacznie lepiej przygotowane do radzenia sobie z problemami na każdym etapie życia. Jest to program nie skierowany nie tylko do dzieci, ale również do rodziców, nauczycieli, personelu i całego środowiska. W roku 2012 za realizację tego programu otrzymaliśmy certyfikat „Optymistyczne Przedszkole”.

Ponadto realizujemy programy i projekty:

 

Misja przedszkola

Jesteśmy przedszkolem z własną marką, którą cały czas doskonalimy.

Chcemy, aby przedszkole wychowywało szczęśliwe, zaradne i samodzielne dzieci, pełne wiary w siebie, życzliwe, potrafiące współpracować z rówieśnikami.

Podstawą naszej tożsamości i sukcesów jest profesjonalizm, dbałość o jakość, partnerstwo i innowacyjność.

   

 Wizja przedszkola

• Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci wynikających z podstawy programowej; obszary: fizyczny, emocjonalny, społeczny oraz poznawczy.

• Przygotowanie do szkoły poprzez nabywanie przez dzieci kompetencji kluczowych.

• Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

• Nauka dbania o zdrowie własne i innych.

• Wzmacnianie więzi rówieśniczych poprzez promowanie aktywnych form wypoczynku.

• Otwartość na potrzeby dzieci i rodziców.

• Rozwijanie zainteresowań i pasji.

• Wdrażanie do stosowania zasad higieny i skutecznej pielęgnacji.

• Uczenie wiary we własne możliwości,

• Działałnia proekologiczne i prozdrowotne.

 

Organizacja oddziałów Przedszkola  przy Szkole Podstawowej w Buku

Organizacja przedszkola: